(Calitate software) ©

Acum în anul 2019, calitatea software nu mai are nici o legătură cu ce însemna calitate software acum 30 de ani.
Una era programul care se rula pe un calculator şi programatorul era tot timpul lângă utilizator şi cu totul altfel stă problema când programul lucrează independent de programator 24/24 şi au loc alocări de resurse, plăţi şi comenzi de echipamente.
Acum se lucrează cu telefoane mobile şi nu este nici o plăcere pentru utilizator să se găsească în situaţia de a dori să aibă acces la o resursă în timp real şi din cauza unei erori să nu se producă acest lucru. Exigentele clienţilor sunt total diferite acum de cele din urmă cu 20 sau 30 de ani.
Rolul acestui demers este de a prezenta conceptele calităţii software de ieri, de azi şi de mâine, căci a trăi numai în trecut este cea mai mare eroare.
Aici lucrurile sunt privite atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales din punct de vedere practic, pentru că teoria este una şi practica este altceva, atât timp cât dorim să fim eficienţi şi să realizăm aplicaţii software de complexitate peste medie, dar care în acelaşi timp, să fie şi de succes în raport cu exigenţele clienţilor.

                Introducere
                Concepte de bază
                Indicatori
                Sub-intervalele mele
                Calitate produse
                Calitate oameni
                Calitate interfeţe
                Calitate procese
                Calitatea văzută de:
                         - utilizator ,
                         - dezvoltator,
                         - investitor,
                         - administrator,
                         - lumea din drum,
                Planificarea calităţii
                Controlul calităţii
                Asigurarea calităţii
                Îmbunătăţirea calităţii
                Distrugerea calităţii
                Realizarea calităţii
                Măsurarea calităţii
                Managementul calităţii
                Managementul total
                Calitate aplicaţii prin:
                         - date iniţiale,
                         - software,
                         - rezultate,

                Calitatea realizării
                         - grupului ţintă
                         - echipei
                         - finanţării
                         - specificaţiilor
                         - analizei
                         - designului
                         - variantelor
                         - deciziei
                         - grafului
                         - planificării
                         - optimizării
                         - textului
                         - testării
                         - asamblării
                         - documentaţiei
                         - instruirii
                         - implementării
                         - mentenanţei
                         - re-ingineriei
                         - scoaterii din uz                Caracteristici de calitate
                         - complexitate
                         - fiabilitate
                         - ortogonalitate
                         - generalitate
                         - mentenabilitate
                         - portabilitate,
                         - corectitudine
                         - testabilitate
                         - operaţionalitate
                         - claritate
                         - eficienţă,
                         - omogenitate
                         - funcţionabilitate
                         - continuitate
                         - interoperabiltate,
                         - integrabilitate,
                         - stabilitate
                         - adaptabilitate
                         - customizare
                         - rapiditate
                         - securitate
                         - maturitate
                         - acurateţea
                         - optimalitate
                         - reutilizabilitate


                Sistemul caracteristicilor
                Metrici de calitate
                         - expresii analitice
                         - proprietăţi
                         - reprezentativitatea
                         - indicatori agregaţi
                         - rafinarea
                         - stabilitatea
                         - implementarea
                Validarea metricii
                Indicatori proprii
                Standarde
                Calitatea aplicaţiilor:
                         - WEB
                         - mobile
                         - Intranet
                         - individuale
                         - comandate
                Costul calităţii
                Optimizarea calităţii
                Căi de creştere
                Concluzii
                BIBLIOGRAFIE
                BIBLIOGRAFIA MEA


                                                                                                                                                                                                    Înapoi