Cuprins Istoria Informaticii Economice

(Iastoria Informaticii Economice) ©

Trebuie să spun din capul locului că eu nu suunt istoric de meserie, deci ceea ce am scris aici este rezultatul unei documentări, dar şi al includerii unor concluzii subiective, căci cele scrise sunt trăite de mine, nefiind vorba de chestii din auzite sau exclusiv din documente.
Lucrurile nu sunt uşor de scris pentru că s-au peterecut acum mulţi ani, au fost extrem de numeroase, au participat la ele nenumărate persoane, iar concluziile nu au fost întotdeauna foarte clare, căci ambiguitatea ne stă în caracter.
Eu am intrat în facultate ca student în anul 1965, iar în anul 1964 iarna s-a alcătuit prima grupă de studenţi ai secţiei de Mecanizare şi Automatizare a Calculului Economic, ce avea să devină peste ani şi ani secţia de Informatică Economică din Facultatea de Cibernetică Economică. în 1967 s-a constituit Facultatea de Calcul Economic şi Cibernetică Economică, în 1978 facultatea s-a metamorfozat în Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, printr-un abuz inimaginabil de brutal al factotului politic, iar în 1990 s-a revenit la forma iniţială de Facultate de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, exact cum se găseşte şi în zilele acestea. Deci, am argumente solide să spun că am traversat istoria informaticii economice, fiind nu numai martorul unor evenimente, ci şi actor al marelui spectacol.
Am gândit acest demers în ordinea derulării evenimentelor, cu expuneri uşor independente între ele, pentru a familiariza cititorul cu acele elemente care-l interesează punctual, fără a fi nevoie să parcură întreg textul pentru a ajunge la partea care-l interesează. Având în vedere că este o abordare subiectivă, evident, vor exista îngroşări ale unor linii, eliminarea unor personaje pe care le-am considerat toxice demersului meu şi am căutat ca localizarea evenimentelor să aibă şi un pic de culoare, ca să facă taextul lizibil şi neplictisitor.

Înainte de 1989 După 1989

     Introducere
     Absolvenţii
     Facultatea CECE
     Facultatea de PCE
     Facultatea CSIE
     I 102
     Primele PC-uri
     IBM PC
     Bull PC
     Digital PC
     Doctorat
     Particularităţi
     Cotropitori
     Etapele
     Banda magnetică

     FELIX C-1024
     Calcul mecanic
     Biblia mecanizării
     Selectarea profesorilor
     Banda perforată
     Cartela perforată
     Mecanografia
     CIFA 101
     NEAC 1240
     IBM 360
     Colectivul limbaje evoluate
     Colectivul programare
     Colectivul baze de date
     Colectivul sisteme de calcul
     Colectivul APSIE
     Subcolectivul informatică

     Laptopurile
     DELL PC
     Practica în DJS
     Practica în CTCE
     Practica în ICI
     Practica în CC-DCS
     Practica în OC
     Practica în LCCE
     Admiterile
     Examenul de stat
     Masterate
     Laboratoare
     Decani
     Prodecani
     Şefi de catedră

     Programatori
     Analişti
     Cărţi publicate
     Cursuri litografiate
     Revista SCCECE
     Manea MĂNESCU
     Ion Gh. ROŞCA
     Profesori de demult
     Profesori de odinoară
     Profesori de azi
     Conferinţa IE
     Prima promoţie
     Invazia absolvenţilor
     Licenţele Microsoft
     Şefii de SubcolectivÎnapoi