cercetarea

Misterele cercetării știinţifice

Introducere

Activitatea de cercetare știinţifică reprezintă o formă nouă de muncă în care persoane cu un nivel de calificare foarte bun îndeplinesc obiective ce presupun creativitate, noutate și eficienţă.
Cercetătorul știinţific este o persoană a cărui muncă are foarte puţine elemente de rutină, în care ambiţia, exigenţa și perseverenţa în a găsi noi soluţii la probleme care au apărut în ultimul timp sunt trăsături esenţiale. Cercetătorul știinţific știe să deruleze un ciclu complet care incepe cu definirea obiectivului, stabilirea contextului, documentarea, găsirea de soluţii, evaluarea și ierarhizarea soluţiilor găsite, testarea și implementarea unui prototip, după care se trece la aplicarea rezultatelor cercetătii la scara industrială. Drumul este lung și extrem de dificil și de aceea numai caracterele puternice dispun de resurse pentru a se angrena într-o astfel de muncă în care elementele de incertitudine apar la tot pasul.
Lucrarea de faţă are menirea de a prezenta o serie de elemente prin prisma experienţei acumulate de autor în munca de cercetare știinţifică, de-a lungul a peste patru decenii de activitate.
Au fost luate în considerare următoarele aspecte:
- Criterii de clasificare
- Identificarea tipologiilor de cercetare știinţifică
- Stabilirea etapelor ciclului de cercetare știinţifică
- Modalităţi de evaluare a muncii de cercetare
- Activităţi de diseminare a muncii de cercetare
- Riscurile în munca de cercetare
- Finanţarea cercetării știinţifice
- Etica muncii de cercetare
- Transferul spre industrie rezultatelor cercetării
- Formarea și perfecţionarea cercetătorilor.
De fiecare dată, acolo unde este cazul sunt date exemple concrete și sunt realizate analizee să conducă la înţelegerea mai bună a aspectelor dezbătute și la evitarea repetării unor erori făcute de mine. Sunt sigur că dacă și în viitor astfel de exsperienţe î și vor găsi materializarea ca modalitate de transmitere, lucrurile se vor mi șca mai bine și multe dintre aspectele banale care frâneaza evoluţia din domeniul cercetării vor fi eliminate cu graţie și fără regrete.
Aceasta nu este o lucrare știinţifică, ci o în șiruire de aspecte, analize și concluzii care au menirea să fluidizeze unele trasee pe care se mi șca frecvent cercetătorii și care le consumăa foarte multe energii, fără ca acest lucru să se justifice.
Fiecare cititor trebuie să aibă punctele sale de vedere și să le compare cu ceea ce am scris eu, pentru a vedea care sunt diferenţele și pentru a alege acele elemente care îi sunt favorabile sau pentru a elimina drumuri pe care le consideră înfundate.

revenire