formarea cercetatorului

Misterele cercetării știinţifice

Formarea și perfecţionarea cercetătorilor.

Mai întâi este vorba de o muncă susţinută de selecţie a tinerilor care au calităţi de cercetătători. Aceștia trebuie să arate că:
- Sunt dispuși să se perfecţioneze continuu
- Au capacitatea de a se documenta temeinic
- Sunt liberi, nu sunt încorsetaţi în idei preconcepute
- Doresc să se implice în a căuta noi soluţii pentru problemele propuse
- Sunt creativi și au imaginaţie
- știu să foloseasca în momente potrivite cunoștinţele acumulate în timp
- Dispun de resursele necesare exprimării clare, fără ocolișuri
- Preferă să dezvolte raţionamente după metoda operării evolutive.
Formarea cercetătorilor tineri este o muncă extrem de dificilă și presupune:
- încadrarea în echipe care derulează proiecte de succes
- Urmărirea cu mare atenţie pas cu pas a tot ceea ce execută
- Efectuarea unui control riguros a solutţiilor și textelor elaborate
- Un dialog continuu pentru a corecta ceea ce este de corectat
- Trasarea de sarcini concrete de catre o singură persoana
- Luarea în considerare a opiniilor tânărului cercetator.
Perfectionarea conituna consta în:
- Documentare folosind materiale foarte noi
- Participarea la seminarii știinţifice
- Mersul la conferinţe și dialogulș cu mari specialiștii care au acolo prezentări
- Verificarea modului cum au înţeles problemele cu cei din echipă
- Realizarea de experimente folosind noile cunoștinţe
- Trecerea la implementarea în practică a metodelor studiate
- Intrarea în grupuri de dialog pentru a aprofunda noi elemente.
Toate elementele se bazează pe tenacitate, răbdare și mai ales pe capacitatea de a selecta și a aprofunda noi tehnici, metode si instrumente din domeniul de cercetare.
Se va lucra și în zona calităţii comportamentului tânărului cercetător privind redactarea de texte cu indicarea riguroasă a surselor și păstrând acele elemente care dau un nivel ridicat de obiectivitate aprecierilor făcute asupra propriilor rezultate. El va trebui să arate cu claritate cum a verificat ipotezele proprii și să argumenteze modul în care a ajuns la concluzia că ceea ce el a realizat este superior a tot ceea ce există in literatura de specialitate. El trebuie să pună la dispoziţia tuturor tot ceea ce este necesar în vederea reluării calculelor în așa fel ca toată lumea să se convingă că are dreptate.
în perfecţionarea tînărului cercetător un rol deosebit de important revine dezvoltării acelor elemente care permit generalizarea de soluţii și mai ales însușirea de tehnici și de metode care să pună în evidenţa că s=a ajuns la un nivel de generalitate superior cu noua soluţie prezentată. Este obligatoriu să fie prezentate soluţiile care particulare sau cele care au un nivel de generalitate mai scăzut obţinute de alţi cercetători cu ani în urma, marcând necesitatea și importanţa acestora, fără a minimaliza locul și rolul lor în niciun fel. Generalizarea se evidenţiază prin:
- Eliminarea de restricţii specificate în construcţii precedente
- Utilizarea unor termeni precum oricare ar fi, în orice condiţii
- Construirea de expresii analitice care includ un număr oarecare de termeni
- Utilizarea de operatori generici, precizându-se puneri în corespondenţă
- Înlocuirea de mulţimi formate din câteva elemente cu mulţimi oarecare
- Înlocuirea câtprva mulţimi cu șiruri oarecare de mulţimi.
Tânărul cercetător va trebui ca în timp să deosebească toate nunaţele și săopereze corect cu terminologia care dă masura rigorii abordărilor sale.
Este nevoie de foarte mult tact și multă înţelepciune din partea cercetătorilor cu experienţa în activitatea de îndrumare a tinerilor, pentru că aceștia sunt sensibili, au ambiţiile lor și uneori doresc să ardă etape și să devină șefi atât de repede încât nici einu realizează ca încă mai au multe de învăţat. Procesul nu trebuie temporizat până tânărul își pierde răbdarea, ci trebuie să-și urmeze cursul firesc, iar tânărul trebuie să știe exact ce are de făcut și mai ales trebuie să știe că totul depinde de el și numai de el, iar treptele afirmării inseamnă muncă, multă muncă și rezultate care să fie apreciate de cei din jur dar și de adevăraţii specialiștii. Restul vin de la sine, atât în ceea ce privește avansările, acordarea de proiecte, recunoașterea materială cât mai ales poziţia în lumea știinţifică.

revenire