BOOKS


 1. Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROSCA - Limbaje de programare. Limbajul de programare ASSIRIS, Lito ASE, Bucuresti, 1977, 516 pg.
 2. Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROSCA - Memorator pentru limbajul de programare ASSIRIS, Lito ASE, Bucuresti, 1977, 167 pg.
 3. Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion Gh. ROSCA, Sergiu COMAN, Ion IVAN - Limbaje de programare - Metoda Programatorului Sef, Studiu de caz, LITO ASE, Bucuresti, 1979, 115 pg.
 4. Vale ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROSCA - Limbaje de programare - Limbajul FORTRAN si FORTRAN conversational, LITO ASE, Bucuresti, 1980, 224 pg.
 5. Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion Gh. ROSCA, Pavel NASTASE, Ion IVAN - Indrumar pentru elaborarea proiectelor la disciplina “Limbaje de programare a calculatoarelor electronice”, LITO ASE, Bucuresti, 1982, 138 pg.
 6. Ioan ODAGESCU, Ion IVAN, Rodica MIHALCA - Programe Aplicative, LITO ASE, Bucuresti 1983, 349 pg.
 7. Ioan ODAGESCU, Ion IVAN, Rodica MIHALCA - Programe Aplicative, culegere de probleme, LITO ASE, Bucuresti 1984, 430 pg.
 8. Ivan Ion, Arhire Romulus - Informatică Economică: Evaluarea performantei programelor COBOL, lito ASE, Bucuresti, 1984, 25 pg.
 9. Baron Tudor, Ivan Ion, Balog Alexandru - Informatică Economică: Portabilitatea sistemelor de programe, lito ASE, Bucuresti, 1984, 31 pg.
 10. Baron Tudor, Ivan Ion, Balog Alexandru - Informatică Economică: Calitatea programelor si stilul de programare, lito ASE, Bucuresti, 1984, 43 pg.
 11. Steliana CRETU, Magdalena Ionescu, Sanda Visan, Ion Ivan, Anca Socolescu, Zoe aTANASIU, Vasile DIMONU, Georgeta CUCULEANU, Ligia BOTEZ - Lucrari aplicative si proiecte tehnico-economice, LITO ASE, Bucuresti 1985, 240 pg.
 12. Virgil SORA, Ilie HRISTACHE, Ion IVAN, Mircea DESPA - Culegere de probleme si studii de caz pentru demografie, Lito ASE, Bucuresti 1987, 270 pg.
 13. Constanta Bodea, Anton Cretu, Ion Ivan - Aplicatiile retelelor neuronale - studii de caz , Inforec Publishing House, Bucharest, 1997, 120 pg., ISBN 973-97435-5-2.
 14. Ion Ivan, Valentin Dragomir, Dezvoltarea de aplicatii informatice cu programe rezidente, Editura Inforec, Bucure?ti 1999, 25 pg., ISBN 973-98508-9-8. Ion IVAN, Marian DARDALA, Felix FURTUNA - INFORMATICA, manual pentru clasa a X-a , Editura CORINT, Bucuresti, 2000, 72 pg., ISBN 973-653-068-X.
 15. Ion Ivan, Paul Pocatilu, Doru Ungureanu - Project Complexity, Inforec Publishing House, Bucharest 2001, 46 pg., ISBN 973-99450-0-7
 16. Ion IVAN, Paul POCATILU, Doru CAZAN - Limbaje de Asamblare, Editura ASE - Centrul de Inv??amant Economic deschis la distan??, Bucure?ti, 2002, 194 pg.
 17. Ion IVAN, Cristian TOMA - Limbaje de Asamblare. Ghid pentru elaborarea proiectelor, Editura ASE, Bucuresti, 2003, 58 pg., ISBN 973-594-314-X
 18. Ion IVAN, Doru UNGUREANU - Structuri de Date. Ghid pentru elaborarea proiectelor, Editura ASE, Bucuresti, 2003, 70 pg., ISBN 973-594-316-6.
 19. Ion IVAN - Programarea standard, Editura Litera, Bucure?ti, 1981, 123 pg.,
 20. Ion Ivan - Asigurarea calitatii software, in INFORMATICA, Editura stiintifica si enciclopedica, coordonator Gh. Dodescu, Bucuresti, 1987, pg. 434-440
 21. Ion IVAN, Ion SMEUREANU - Programarea in Limbajul C. Culegere de probleme, Editura ALFAR, Rm. Valcea, 1992, 260 pg., ISBN 973-95060-6-5.
 22. Ion IVAN, Adrian PASCU, Paul VACARESCU - Dictionar de Acronime in Informatica, Editura INFOREC, Bucuresti, 1999, 262 pg., ISBN 973-98508-7-1.
 23. Ion IVAN, Panagiotis SINIOROS, Mihai POPESCU, Felix SIMION - Metrici software, Editura INFOREC, Bucuresti, 1997, 119 pg., ISBN 973-97435-0-X.
 24. Ion Ivan, Daniel Vernis - Compresia de date, Editura CISON, Bucuresti, 1998, 494 pg., ISBN 973-96370-9-4.
 25. Ion SMEUREANU, Ion IVAN, Marian DARDALA - Structuri de date si obiecte in C++, Editura CISON, Bucuresti, 1998
 26. Ileana CONSTANTINESCU, Ion IVAN - Mic dictionary explicativ de informatica francez-roman, Editura Sylvi, Bucuresti, 1998
 27. Gheorghe NOSCA, Ion IVAN, Sebastian TCACIUC, Otilia PÂRLOG, R?zvan C?CIUL? - Calitatea datelor, Editura INFOREC, Bucure?ti, 1999, 102 pg., ISBN 973-98508-6-3.
 28. Ion IVAN, Paul POCATILU - Testarea software orientat obiect, Editura INFOREC, Bucure?ti, 1999, 192 pg., ISBN 973-98508-0-4.
 29. Ion SMEUREANU, Ion IVAN, Marian DARDALA - Limbajul C++ prin exemple, Editura CISON, Bucuresti, 1999.
 30. Ion IVAN, Lauren?iu TEODORESCU - Managementul calitatii software, Editura INFOREC, Bucuresti, 2001, 150 pg., ISBN 973-99450-1-5.
 31. Ion Ivan, Paul Pocatilu, Doru Ungureanu, Oleg Cernian - Project Complexity, Handbook of Project-Based Management, Constan?a -Nicoleta Bodea (editor), Editura Economica, Bucuresti, 2002, pg. 131 - 146, ISBN 973-590-604-X.
 32. Ion IVAN (in colectivul de 29 autori) - Managementul proiectelor, Glosar, lucrare coordonata de prof.dr.Constanta BODEA si realizata in cadrul Asociatiei Project Management Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2002, 205 pg., ISBN 973-590-701-1.
 33. Ion IVAN, Paul POCATILU, Doru CAZAN -coordonatori - Practica dezvolt?rii software in plimbaje de asamblare, Editura Economic?, Bucuresti, 2002, pg. 560, ISBN 973-590-652-X.
 34. Ion IVAN, Marius POPA, Sergiu CAPISIZU, Lukacs BREDA, Bogdan FLORESCU - Clonarea informatica, Editura ASE, Bucuresti, 2003, 213 pg., ISBN 973-594-310-7.
 35. Ion IVAN, Catalin BOJA - Metode statistice aplicate in studiul software - Editura ASE, Bucuresti 2004, pg. 482, ISBN 973-594-498-7
 36. Ion IVAN, Paul POCATILU, Marius POPA, Cosmin APOSTOL - Supervising Software Certification Process, Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucuresti 2003, pg. 223 - 235, ISBN 973-594-313-1.
 37. Ion IVAN, Marius POPA, Sergiu CAPISIZU, Bogdan FLORESCU, Laur IVAN - Characteristics of the Informatics' Clones, Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucure?ti 2003, pg. 207 - 223, ISBN 973-594-313-1.
 38. Ion IVAN, Paul POCATILU, Anca Andreea IVAN, Cristian TOMA - Data and Control Structures Oriented Software Testing, Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucure?ti 2003, pg. 41 - 62, ISBN 973-594-313-1.
 39. Ion IVAN, Marius POPA, Doru UNGUREANU, Cosmin APOSTOL - IT Projects Carrying On Using Data Structures, Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucure?ti 2003, pg. 11 - 40, ISBN 973-594-313-1.
 40. Ion IVAN, Paul POCATILU, Marius POPA, Teodor MIHAI, Laur IVAN - Data Orthogonality, Master of International Business Informatics Handbook, Editura ASE, Bucuresti 2003, pg. 235 - 248, ISBN 973-594-313-1.
in work now..........