Calendar ..........................
Ion IVAN Ion IVAN Ion IVAN                                    CALENDAR

DATE PRIVIND ACTIVITATI de la 01 octombrie 2015 pina la 30 septembrie 2016

Activitatea Seria Data si sala
Cursuri calitate software Master IE aprofundare, an2
Lunea orele 1630 - 1750
sala 1102
Seminarii calitate software Master IE aprofundare, an2
Grupa 1095 Lunea orele 1805 - 1925 sala 2316
Grupa 1097 Lunea orele 1935 - 2055 sala 2316
Grupa 1096 Joia orele 1805 - 1925 sala 2316
Lucrare de semestru calitate software Master IE aprofundare, an 2 Luni 07 decembrie 2015 ora 1630 - 1750 sala 1102
Prezentare articol forma finala Master IE aprofundare, an 2
11.01.2015
posta electronica cu subiectul
MQS-articol2013 gggg nume si prenume
la adersa ionivan@ase.ro
EXAMEN calitate software Master IE aprofundare, an 2 28 ianuarie 2016 ora 0xy0 sala zzzz
Teme de transmis pe probleme de calitate software An II Informatica economica de cercetare
 • Tema 01
 • Tema 02
 • Tema 03
 • Tema 04
 • Tema 05
 • Cursuri securitate informatica Master UVTaprofundare, an2
  Sambata 30 octombrie0930 - 1350
  Duminica 31 octombrie0930 - 1350
  sala 102
  Teme de transmis pe probleme de securitate informatica An II UVT
 • Tema 01
 • Tema 02
 • Tema 03
 • Examen Securitate informatica An II master Univ. Vest Timisoara ... luna.. 2014 ora ...00 sala ...
  Sustinere teze de doctorat Eduard HERTELIU
  .yyxx.2015 ora yy sala zzzz

  afisat azi 27 septembrie 2015 ora 10,30
  actualizat azi 28 septembrie 2015 ora 19,00
  .....................
  Ion IVAN Ion IVAN Ion IVAN                                    CALENDAR

  AICI SE AFLA DATE DESPRE ACTIVITATI
  de la 01 octombrie 2014
  si pina la 30 septembrie 2015

  Activitatea

  Seria

  Data si sala

  Examen restanta Calitate software An II master IE 02 iunie 2015 ora 1030 sala 2402
  Refacere lucrare semestru in restanta An II master IE 15 mai 2015 ora 1800 sala 2319
  Cursuri securitate informatica Master UVTaprofundare, an2
  Sambata 11 octombrie0930 - 1350
  Duminica 12 octombrie0930 - 1350
  sala 102
  Teme de transmis pe probleme de securitate informatica An II UVT
 • Tema 01
 • Tema 02
 • Tema 03
 • Examen Securitate informatica An II master Univ. Vest Timisoara ... luna.. 2014 ora ...00 sala ...
  Examen restanta Securitate informatica An II master Univ. Vest Timisoara ... luna.. 2014 ora ...00 sala ...
  Sustinere teze de doctorat Alin ZAMFIROIU
  Catalin SBORA
  24.10.2014 ora yy sala 2416
  Sustinere teze de doctorat Eduard HERTELIU
  Mihai DESPA
  .yyxx.2015 ora yy sala zzzz
  Cursuri calitate software Master IE aprofundare, an2
  Martea orele 1630 - 1750
  sala 2102
  Seminarii calitate software Master IE aprofundare, an2
  Grupa 1077 Martea orele 1800 - 1930 sala 2316
  Grupa 1076 Miercurea orele 1800 - 1930 sala 2320
  Lucrare de semestru calitate software Master IE aprofundare, an 2 Marti 09 decembrie 2014 ora 1630 - 1750 sala 2102
  Prezentare articol forma finala Master IE aprofundare, an 2
  13.01.2015
  posta electronica cu subiectul
  MQS-articol2013 gggg nume si prenume
  la adersa ionivan@ase.ro
  EXAMEN calitate software Master IE aprofundare, an 2 26 ianuarie 2015 ora 0730 sala zzzz
  Teme de transmis pe probleme de calitate software An II Informatica economica de cercetare
 • Tema 01
 • Tema 02
 • Tema 03
 • Tema 04
 • Tema 05 • AICI SE AFLA DATELE PRIVIND anul universitar 2013 -2014

  Activitatea

  Seria

  Data si sala

  Examen restanta Calitate software An II master IE 3 iunie 2014 ora 730 sala ...
  Refacere lucrare semestru in restanta An II master IE 11 aprilie 2014 ora 1800 sala 2320
  Examen restanta Coduri de etica An I master Securitate informatica ... iunie 2014 ora ...00 sala ...
  Examen restanta Securitate informatica An II master Securitate informatica ... iunie 2014 ora ...00 sala ...
  Examen restanta Securitate informatica An II master Univ. Vest Timisoara ... luna.. 2014 ora ...00 sala ...
  Sustinere teze de doctorat Alin ZAMFIROIU
  Mihai DESPA
  Catalin SBORA
  Eduard HERTELIU
  zz.09.2014 ora yy sala 2416
  Cursuri calitate software Master IE aprofundare, an2
  Martea orele 730 - 850
  sala 2104
  Tema 01 calitate software Master IE aprofundare, an2 16 octombrie 2013 ora 730 sala 2104
  Tema 02 calitate software Master IE aprofundare, an2 30 octombrie 2013 ora 730 sala 2104
  Tema 03 calitate software Master IE aprofundare, an2 06 noiembrie 2013 ora 730 sala 2104
  Tema 04 calitate software Master IE aprofundare, an2 20 noiembrie 2013 ora 730 sala 2104
  Tema 05 calitate software Master IE aprofundare, an2 04 decembrie 2013 ora 730 sala 2104
  Lucrare de semestru Master IE aprofundare, an 2 Marti 10 decembrie 2013 ora 730 - 850 sala 2104
  Prezentare articol forma finala Master IE aprofundare, an 2
  10.11.2013
  posta electronica cu subiectul
  MQS-articol2013 gggg nume si prenume
  la adersa ionivan@ase.ro
  EXAMEN calitate software Master IE aprofundare, an 2 21 ianuarie 2014 ora 0730 sala 2104
  Coduri de etica An I Master Securitate Informatica
 • 5 ....brie 2013 orele 18 - 21 sala 2016
 • 6 ....brie 2013 orele 18 - 21 sala 2001A
 • Teme de transmis pe probleme de coduri de etica An I Master Securitate Informatica
 • Tema 01
 • Tema 02
 • Tema 03
 • Tema 04
 • EXAMEN coduri etica Master Securitate informatica
  ......201z ora ..... sala ....
  Cursuri securitate informatica Master UVT
  26.09.2013
  27.09.2013
  Teme de transmis pe probleme de securitate informatica An I Master Securitate Informatica
 • Tema 01
 • Tema 02
 • Tema 03
 • Tema 04
 • EXAMEN SECURITATE INFORMATICA Master UVT zz arie 2014
  Cursuri MQSI Master Securitate informatica zz llll 2014 ora 1800 sala ssssw
  Tema 01 MQSI Master Securitate informatica zz llll 2014 ora 1800 sala ssssw
  Tema 02 MQSI Master Securitate informatica zz llll 2014 ora 1800 sala ssssw
  Tema 03 MQSI Master Securitate informatica zz llll 2014 ora 1800 sala ssssw
  EXAMEN MQSI Master Securitate informatica zz arie 201b  AICI SE AFLA DATE DESPRE ACTIVITATI
  din toamna lui 2012
  si prima jumatate a anului 2013

  Activitatea

  Seria

  Data si sala

  Sustinere teza de doctorat Cosmin TOMOZEI 12.12.2012 ora 12 sala 2416
  Cursuri calitate software Master IE aprofundare
  Miercurea orele 16,30 - 18,00
  sala 2102
  Coduri de etica An I Master Securitate Informatica
 • 5 decembrie 2012 orele 18 - 21 sala 2016
 • 6 decembrie 2012 orele 18 - 21 sala 2001A
 • Prezentare articol forma finala Master IE aprofundare
  10.11.2012
  posta electronica cu subiectul
  MQS-articol gggg nume si prenume
  la adersa ionivan@ase.ro
  Lucrare de semestru Master IE aprofundare
  an II
  12.12.2012 ora 16,30 sala 2102
  Lucrare de semestru Master II SIM
  13.12.2012 ora 18,30 sala 515
  EXAMEN coduri etica Master Securitate informatica
  ......2013 ora ..... sala ....
  EXAMEN calitate software Master IE aprofundare
  an II
  2 februarie 2013 ora 1330 sala 2102
  EXAMEN SECURITATE INFORMATICA Master UVT 01 februarie 2013
  EXAMEN MQS SIM 21 ianuarie 2013 ora 1800 sala 522  AICI SE AFLA DATELE PRIVIND RESTANTELE din vara lui 2012

  Disciplina

  Seria

  Data si sala

  REFACERE LUCRARE DE CURS STRUCTURI DE DATE SERIA A
  SERIA B
  3ID
  5.05.2012 ora 9,00 amfiteatrul III
  REFACERE LUCRARE DE SEMINAR STRUCTURI DE DATE SERIA A
  SERIA B
  3ID
  5.05.2012 ora 11,00 amfiteatrul III
  SUSTINERE PROIECT STRUCTURI DE DATE SERIA A
  SERIA B
  3ID
  19.05.2012 ora 9,00 salile 2317, 2319, 2320
  EXAMEN STRUCTURI DE DATE SERIA A
  SERIA B
  29 iunie 2012 ora 8,00 salile .......
  EXAMEN STRUCTURI DE DATE 3ID 29 iunie 2012 ora 8,00 sala......
  EXAMEN CALITATE SOFTWARE Master CSIE 09 iunie 2012 ora 1030 sala .......
  EXAMEN SECURITATE INFORMATICA Master UVT 10 martie 2012
  EXAMEN ISQ Master UCV ........2012
  EXAMEN MQS IEM 25 iunie 2012 ora 18,00
  EXAMEN MQS SIM 25 iunie 2012 ora 18,00  AICI VOR APARE DATELE DE EXAMENE din iarna lui 2012

  Disciplina

  Seria

  Data si sala

  STRUCTURI DE DATE SERIA A
  SERIA B
  25.01.2012 ora 8,00 sala2001A
  25.01.2012 ora 8,00 sala2001A
  CALITATE SOFTWARE Master CSIE 6 februarie 2012 ora 1030 sala 2104
  SECURITATE INFORMATICA Master UVT 06.02.2012
  ISQ Master UCV 06.02.2012
  MQS IEM 18.01.2012 ora 18,00
  MQS SIM 17.01.2012 ora 18,00
  Ăsta este şi frumos şi deştept când apare pe uliţa.
  Uliţa este pustie şi îndeaproape de prăfuită.
  Când ninge şi e gheţu ş totul e periculos şi urât.