Cartea de Portabilitatea sistemelor de programe 1983
realizata pentru cursul postuniversitar MODELAREA PROCESEOR SOCIAL - ECONOMICErevenire