Cartea Limbajul C / C++ prin exemple din 1995

Ion SMEUREANU, Ion IVAN, Marian DARDALA - lIMBAJUL c/c++ PRIN EXEMPLE, Editura CISON, Bucuresti, 1995,254pg, ISBN 973-96370-0-0


revenire