Metrici ale Retelelor Sociale

*************************************************

Spre deosebire de abordarile din deceniile trecute in care au fost definite metrici pornind de la posibilitatea de a culege date privind comportamentul aplicatiilor informatice, acum au aparut schimbari radeicale de abordare a problematicilor privind:
- definirea de metrici
- validarea de metrici
- rafinarea de metrici
- culegerea de date
- interpretarea rezultatelor
- utilizarea la fundamentarea de decizii
- dezvoltarea proceselor de reinginerie la nivel de metrica.
Daca o metrica in sensul evaluarii calitatii aplicatiilor informaticie este definita ca un set de indicatori coerent definit pentru a masura nivelurile caracteristicilor de calitate, in cazul retelelor de socializare, metrica este de asemenea un set de indicatori care are menirea de a pune in evidenta:
- nivelul la care a ajuns reteaua din punct de vedere calitativ ca structura informatica
- modul in care evolueaza fiecare utilizator individual al retelei
- modul agregat de comportament al grupurilor definite de utilizatori
- modalitati de regrupare a utilizatorilor dupa criterii date de continutul digital generat
- capacitatea de a corela informatii stocate in vederea dezvoltarii de sugestii si optiuni
- identifica zonele care trebuie supouse unui proces de perfectionare.
Trebuie insa pornit de la ideea ca in cazul retelelor de socializare continutul acestor caracteristici de calitate este altul, iar modelele asociate acestor caracteristici trebuie sa reflecte tehnologiile utilizate la construirea retelelor de socializare. Metricile retelelor de socializare trebuie definite anterior existentei retelelor ca structuri fizice, intrucat la proiectarea si realizarea retelelor trebuie definite baze de date in care sa fie stocate informatii rezultate in procesele de achizitie de date care sa evidentieze prin calculul de indicatori:
- momente de timp de start si de incheiere a tranzactiilor
- comportamentul utilizatorilor
- resurse accesate ale retelei de socializare
- structuri de continut digital generat
- elemente de ordin cantitativ privind grupuri de utilizatori
- elemente de ordin cantitativ privind corelatiile dintre utilizatori
- noi categorii si profiluri. O retea de socializare este vazuta ca un ansamblu dormat din: - baze de date asociate functionalitatilor distincte
- module softwarecu functionalitati de creare, actualizare si regasire continut digital
- structuri de date dinamice.
In acest context, metricile retelelor de socializare trebuie sa includa indicatori care sa masoare calitatea, preluati de la baze de date, module software, dar si de la structurile de date, care sa se constituie ca un tot unitar.
Exista indicatori importanti pentru dezvoltatorii de retele de socializare, precum:
- numarul de baze de date
- lungimea articolelor din fiecare baza de date
- numarul de articole din fiecare baza de date
- numarul maxim de inregistrari din fiecare baza de date
- numarul mediu de inregistrari care se adauga intr-un interval de timp dat in fiecare baza de date
- capacitatea maxima de stocare
- cantitatea de informatie stocata exprimata in Tb, Pb sau Eb
- numarul de module software
- capacitatea de memorie necesara stocarii software
- numarul de tipuri de structuri de date dinamice utilizate
- numarul claselor de algoritmi utilizati
- numarul maxim de utilizatori
- numarul maxim de grupuri
- numarul de tipuri de fisiere cu care se lucreaza
- numarul maxim de tranzactii simultane
- numarul de retele integrate
- numarul de produse cu functii independente integrate
- numarul maxim de noduri care se adauga intr-un graf
- numarul maxim de elemente care se insereaza intr-o lista
- nivelul de control al redundantei globale in aplicatia informatica.
La nivel de utilizator se definesc indicatori care au niveluri ce se actualizeaza dinamic, precum:
- numar de utilizatori cu care interactioneaza
- numar de membri ai unor grupuri
- numar de componente de un tip stabilit.


*************************************************