Riscuri

(Etică, moralitate, integritate - Riscuri ) ©

Există situații în care aplicarea regulilor, a procedurilor, a normelor și a criteriilor să aibă la bază variante și fiecare variantă să aibă asociat un anumit nivel de eficiență, respectiv, o probabilitate de realizare.
Nu trebuie abordate riscurile în sensul teoriei probabilităților în care se lucrează cu evenimente echiprobabile, așa cum sunt fațetele unui zar. Mediul academic presupune o cu totul altă abordare și anume, în formularea de variante de grile pentru un examen. Cele cinci variante de grile trebuie:
să acopere în aceeași măsrură materia predată,
să aibă aceeași structură în ceea ce privește nivelurile de dificultate,
să prezinte același nivel de rigurozitate în ceea ce privește formlarea întrebărilor și a variantelor de răspuns,
să permtă soluționarea cam în același timp de către un student cu nivel mediu de pregătire, fără a depăși timpul acordat de examen,
să nu conțină formulări eronate nici la întrebări, nici la variantele de răspuns.
Riscurile apar la tot pasul în derularea activităților din mediul academic. Există riscuri de neîncadrare în regulile de etică sau de moralitate sau de integritate în fiecare zi, chiar cadă studentul sau cadrul didactic au cele mai bune intenții de a respecta cerințele impuse de natura muncii pe care o depun.
Există riscuri nenumărate pe durata cursului sau a seminarului.
Există riscuri la traversarea etapelor de întocmire a lucrării de licență sau de disertație sau chiar și a tezei de doctorat.
Există riscuri pe durata desfășurării examenului sau a oricărei evaluări.
Este normal să fie așa pentru că activitatea din mediul academic este vie, nerepetitivă și de fiecare dată cei care relaționează sunt alții și altul este și contextul.

23 ianuarie 2020


                                                                                                                                                                                                    Înapoi