Climatul academic

(Etică, moralitate, integritate - Climatul academic ) ©

Dintotdeauna mediul academic a fost, este și va fi considerat ca fiind ceva special pentru că:
persoanele care activează în el sut rezultatul unor selecții deosebite,
regulile de derulare a activităților sunt cu mult peste standardele normale de calitate,
transparența este o caracteristică de bază în tot ce se întâmplă acolo,
dinamica evoluției în carieră îmbină criteriile calitattive cu cele cantitative,
procesele de reglare sunt permanente și au caracter continuu prin evaluări reciproce,
schimbările dese de conținut fac imposibilă instaurarea rutinei,
el trebuie să se adapteze rapid la nevoile sociale de creștere a calificării forței de muncă,
reprezintă pepiniera cercetării tiințifice de avangardă datorită caității speciale a forței de muncă existente în departamente,
Resursa timp are alte valențe decât în organizațiile unde cele opt ore sunt sfinte și de nedepășit.
Mediul academic are un nivel foarte înalt de abordare din punct de vedere calitativ pentru că:
personalul din acest sistem este format din cei mai buni absolvenți,
cariera didactică este structurată pe niveluri care impun cerințe de trecere bine definite,
evaluarea este reciprocă, în sensul că profesorul evaluează pe student, dar și studentul la rândul lui evaluează pe profesor,
autoreglarea se produce în timp real, iar atunci când apar factori de întârzâiere, corecțiile sunt cu mult mai severe,
perfecționarea profesorilor este continuă, cum tot continuă este și perfecționarea studenților, care pentru a proova fiecare an, trebuie să obțină un număr de credite stabilit,
nu există loc pentru jumătăți de măsură, pentru că din punct de vedere al calificativelor există numai nivelurile, admis/respins, respectiv, promovat/nepromovat, nuanțele din valorile numerice ale notelor fiind numai elemente care dau culoare peisajului,
se lucrează la nivel de colectivități restrânse și stabile așa cum sunt grupele de studenți și colectivele de discipline din departamente, ceea ce conduce la obținerea unor niveluri de omogenitate foarte ridicate, ceea ce generează niveluri ridicate de aprofundare și de detaliere în abordarea de probleme stricte asociate respectivelor colectivități.
Etica, moralitatea și integritatea în mediul academic au valențe cu totul speciale și majoritatea covârșitoare a profesorilor și studenților își desfășoară activitățile în conformitate cu normele de etică, de moralitate și de integritate, ceea ce face ca viața academică să curgă lin, fără salturi și fără sincope. Când apar unele situații de încălcare a normelor de etică, de moralitate sau de integritate, colectivitatea academică le sancționează drastic și fără echivoc, întrucât are suficiente resurse pentru a face curățenie în propria ogradă.

23 ianuarie 2020


                                                                                                                                                                                                    Înapoi