Politici de securitate

(Etică, moralitate, integritate - Politici de securitate) ©

Securitatea informatică este un domeniu se importanță cu totul specială, căci de ea depind:
tranzacțiile financiare,
fluxurile de comunicații,
confidențialitatea poștei electronice,
calitatea tuturor prelucrărilor,
menținerea caracterului privat al bazelor de date,
Dezvoltarea de aplicații informatice noi,
Conservarea arhivelor de date,
Operaționalitatea Internetului.
Lucrătorii din organizațiile care produc software sau care utilizează software trebuie să răspundă unor comandamente superioare de etică, moralitate și integritate, căci numai în acest fel se implementează în mod coerent politicile de securitate.
Din momentul în care se stabilesc reguli precise privind definirea de noi parole la intervale date, existând niște lucrători care respectă regulile de etică, morală și integritate, aceștia vor proceda în consecință, fără a fi nevoie de tot felul de intervenții pentru a drege ceea ce indisciplinații nu reușesc să mențină sub control.
Securitatea unui sistem informatic nu se realizează de la sine, căci nu există securitate informatică în sine, ci numai și numai prin oamenii care relaționează cu componentele sistemului informatic, respectând reguli precise.
Din moment ce la nivelul organizației au fost definite politici de securitate informatică, acestea nu se implementează de la sine, ci fiecare lucrător din sistem, conform atribuțiilor lui, trebuie să contribuie la implementarea acelor politici. O politică de securitate într-un fel se implementează la nivelul de cizional din sistemul informatic și cu totul altfel la nivelul de execuție. Ambele cazuri presupun:
disciplină,
competență,
comunicare,
colaborare,
coordonare,
responsabilitate,
eficiență,
raportare.
Tot timpul cât un sistem informatic se află fie în construcție, fie în uz curent, el trebuie să intre în incidența unei politici de securitate. Sunt cunoscute situațiile în care existând mai multe centre de decizie, se definesc mai multe politici de securitate și joncțiunea dintre ele este dacă nu dificil de realizat, atunci este chiar imposibil, ceea ce aduce grave prejudicii sistemului pe ansamblul lui.

23 ianuarie 2020


                                                                                                                                                                                                    Înapoi