Introducere

(Etică, moralitate, integritate - Introducere) ©

Introducerea disciplinei Etică și integritate academică la studenții de la masterele din ASE în al doilea an de studii este o necesitate pentrru că:
viitorii specialiști trebuie să știe ce este acela un comportament etic la locul de muncă,
integritatea joacă un rol deosebit de important în evoluția fiecărui tânăr care urmărește dezvoltarea unei cariere solide,
setul de reguli, proceduri, criterii și modalități care se înscriu în zona comportamentului etic trebuie cunoscute în detaliu, pentru a fi utilizate cât mai eficient la locul de muncă,
de-a lungul timpului au apărut mult prea multe situații în mediul academic în care numai despre etică, despre moralitate sau despre integritate nu era vorba și de aceea ele trebuie dezbătute în așa fel încât evitarea de situații similare să ducă spre evoluții sigure în carieră a tânărului informatician, fără incidente datorate necunoașterii unor lucruri elementare.
Cursul este structurat pe capitole în care sunt abordate gradual probleme specifice ale eticii, moralității și integrității cu luarea în considerare a particularităților pe care le aduce meseria de informatician din zona aplicațiilor economice.
Metodele folosite sunt:
analiza,
sinteza,
compararea,
evaluarea,
măsurarea,
ierarhizarea,
exemplificarea.
Pentru aprofundarea cunoștințelor este propusă o bibliografie care conține lucrări din domeniu, accesibilă în mediul online.
Detaliile vor fi dezvoltate în timp, pentru a preîntâmpina prostul obicei care există în mediul universitar, conform căruia, după publicarea cursului se găsesc o mie de isteți care să-l țină, identificând nenumărate motive din care autorul real să fie dat laoparte, iar în cazul de față lucrurile sunt extrem de simple, invocarea vârstei fiind unul dintre argumente.

23 ianuarie 2020


                                                                                                                                                                                                    Înapoi