Triada

Triada

Ceea ce acum pare desprins din filme precum Stăpânul inelelor sau Harry POTTER, în vremurile de demult era pură realitate. Triada învăţământ-cercetare-producţie era pe buzele tuturor. învăţământul economic de dinaintea înfiinţării Facultăţii de Cibernetică era orientat spre teorie şi absolventului îi trebuianu 2-3 ani să se acomodeze cu producţia, iar în America aşa ceva era de neconceput, absolventul fiind preluat de industrie imediat ca om care lucrează efectiv. Manea MĂNESCU a zis că studentul trebuie să facă practică în producţie, iar profesorii să fie oameni pentru care producţia nu este un concept abstract.
Numai aşa se explică infuzia de specialişti din producţie care au venit şi au predat studenţilor Facultăţii de Cibernetică. Manea MĂNESCU a avut ideea înfiinţării de laboratoare pe lângă catedra de Cibernetică Economică, unde lucrau cercetători ce aveau misiunea de a soluţiona probleme concrete din industrie şi agricultură pe bază de contracte, după care dintre ei erau selectaţi cei mai buni pentru a veni în faţa studenţilor să predea. Eu am avut în timpul studenţiei mele multe cadre didactice, profesori şi asistenţi care proveneau din producţie şi voi enumera pe Vasile BIţă, Valeriu PESCARU, Grigore GRAMA, Ion GHEORGHE, Vasile IONESCU, Csaba FABIAN, Radu STROE, Ioan CATONA, ştefan MUSTĂŢEA, Stelian NICULESCU şi alţii căci lista lor nu se opreşte aici.
Diferenţa acestora prin comparaţie cu cei care lucrau în catedre ca lectori, asistenţi, conferenţiari şi profesori cu norma de bază era că toţi cei ce proveneau din producţie veneau cu probleme concrete, de acolo de la locurile lor de muncă şi ei aveau capacitatea de a ne apropia pe noi ca studenţi exact de cerinţele concrete ale viitoarelor noastre locuri de muncă. Numai aşa se asigura legătura învăţământului cu cercetarea şi cu producţia, deziderat pe care şi în ziua de azi mulţi îl clamează, dar foarte puţini îl pun în practică în mod concret. Se ajunsese în epocă de către mulţi autori de cărţi, de teze de doctorat dar şi de referate să folosească abuziv cuvântul triadă, ori de câte ori reuşeau să asocieze trei cuvinte ca formând un flux cât de cât coerent precum informatizare-dezvoltare-progres sau educaţie-informare-continuitate şi multe, multe altele, uneori cu iz de aberaţii.

Înapoi