Paraciosii

Pârâcioşii

Unii aveau o plăcere nebună de a culege roadele încordării dintre Manea MĂNESCU şi ceilalţi membrii ai catedrei. Mă refer la uni care lucrau în Centrul de calcul, cercetători fiind şi ţineau ore la disciplina de Cibernetică Economică. Ei se credeau singurii deţinători ai marilor adevăruri, iar tinerele cadre didactice cu norma întreagă din catedră, matematicieni străluciţi, şefi de promoţie ai Secţiei de Cibernetică din Facultatea de Cibernetică, în mintea celor din Centrul de calcul, nu ar fi în stare nici să ţină cursuri şi nici să coordoneze seminarii, la nivelul ştiinţific imaginat de ei, cercetătorii.
Au fost câteva momente tensionate, când s-a dorit ca unii lectori cu doctorat din catedră şi-au dorit să predea la cursul de Cibernetică Economică. Era un tartor în Centrul de calcul care l-a ameninţat pe şeful de catedră că-i va relata lui Manea MĂNESCU ceea ce se întâmplă. Respectivul îşi vedea ameninţată poziţia. Ceea ce ra nefiresc se lega de faptul că lectorul în cauză avea două facultăţi, Matematica şi Cibernetica şi un doctorat în cibernetică, cu o teză apreciată de toată lumea.
Am fost de faţă când un pârâcios a mers la directorul cursului postuniversitar Sisteme informatice economice şi a făcut scandal că a fost înlocuit de la cursul de Cibernetică Economică. I s-a spus că înlocuirea s-a produs datorită reclamaţiei cursanţilor, căci respectivul nu fusese la nicio prelegere, ci îşi trimisese subalternii. I s-a arătat jalba cursanţilor şi respectivul tot a continuat ameninţările. într-un final, a promis că nu-i ca spune nimic lui Manea MĂNESCU şi va merge el la prelegeri. Respectivul fusese pionul principal în redactarea cărţii de Cibernetică economică, pe vare Manea MĂNESCU o semnase ca unic autor.
Au mai fost şi alţi pârâcioşi, ceva mai mărunţi, dar care într-o lucrare ceva mai extinsă şi-ar găsi locul, căci picătură cu picătură se face o impresie nasoală despre un colectiv de profesori care nu sunt nici mai buni şi nici mai răi decât alţii, cred, sper şi visez.

Înapoi