Lingăii

Nu este ceva nou. Fiecare personaj puternic al zilei are lingăii lui, fie dintre cunoscuţi, fie dintre cei aciuaţi instantaneu, toţi având interese convergente, adică mai pe româneşte spus, să profite cât mai mult de pe urma celui puternic, după ce-l linguşesc cu talent, graţie, asiduitate şi mai ales cu artă.
Nici Manea MĂNESCU nu a scăpat de existenţa unui cor al linguşelilor. Unii îş aşteptau la uşa liftului de la etajul al IV-lea din clădirea Centrului de Calcul, pentru a-l salute. Salţii luau cuvântul în şedinţe şi-ii ridicau cele mai jenante laude, cu un patos demn de cu totul altceva şi alţii îi trimiteau cărţi, felicitări sau memorii, pentru a se face cunoscuţi prin ceea ce fac şi în mod special prin ataşamentul lor faţă de Catedră care, aşa cum spuneau ei, trebuie să meargă impecabil, dacă se iau măsurile pe care ei, linguşitorii le propun.
Pentru a vedea până unde merge linguşala, voi aminti câteva momente. Un moment a fost acela în care la o şedinţă de catedră, Manea MĂNESCU, deşi nu era în sală, deşi se anunţase că va fi present, un vorbitor, care citea de pe hârtie, a început discursul, adresându-i-se ca şi cum Manea M era în sală, iar la final i-a mulţimit adresându-i-se tot ca şi mul era în sală cu ceva de forma:
- Vă mulţumim, tovarăşe pacademician Manea MĂNESCU oebtru tot ceea ce faceţi, pentru îndrumarea noastră, ăe care ne-o acordaţi cu maximă competenţă, astfel încât să ducem la îndeplinire în mod exemplar sarcinile pe care ni le-a trasat partidul.
Un alt moment a fost acela în care Manea MĂNESCU, trecând printre noi pentru a ajunge la tribuna din Aula Magna mai dădea mâna cu unul sau altul dintre profesorii catedrei de Cibernetică Economică, am văzut cum unul care se bucurase de un astfel de privilegiu, nu a maid at noroc cu niciun coleg, ca nu cumva să nu se piardă urma salutului pe care omul puternic i-l acordase.
Am mai văzut şi pe alţii care nu pregetau să se întreacă în a-l cita în lucrările lor pe Manea MĂNESCU sau a se lăuda că i-au devenit doctoranzi sau că au participat la consfătuirii unde acesta a glăsuit cumva.

Înapoi