Diplomele

Diplomele

Absolvenţii facultăţii de Cibernetic, după cinci ani de studii, susţineau lucrări de diplomă care rezolvau probleme din producţie, cu un grad de complexitate suficient de ridicat. Studenţii aveau un semestru numai pentru elaborarea acestor lucrări, deci exigenţele la susţinerea lor erau foarte mari. Coordonarea acestor lucrări erau asigurate de specialiştii din producţie cu care Catedra de Cibernetică Economică avea colaborări, dar şi de cadrele didactice cu rang de lector, conferenţiar sau profesor. Manea MĂNESCU nu agrea ideea ca asistenţii fără doctorat să coordoneze lucrări de diplomă că sunt fără experienţă. Apărea paradoxul că un asistent cu 5 ani vechime, absolvent cu medie peste 9 să nu fie coordonator de lucrare de diplomă, în timp ce un programator din producţie cu medie sub 8 şi cu vechime de sub 2 ani să fie coordonator de lucrare de diplomă, deşi asistentul lucra la contracte în Centrul de calcul cot la cot cu programatorul.
într-un an, cineva din catedră i-a şoptit lui Manea MĂNESCU că nu este legal să se plătească celor care coordonau lucrările de diplomă. Probabil văzuse statul de plată şi sumele primite de colaboratorii din catedră, specialiştii de care am vorbit deja, erau sume ameţitoare pentru acel cineva. Manea MĂNESCU, fire corectă a zis că dacă nu este legal, să nu se mai plătească. La o astfel de decizie, foarte mulţi dintre specialişti şi-au exprimat refuzul în a coordona lucrări de diplomă. Eram secretar al subcolectivului de informatică, iar responsabilul acestui colectiv s-a găsit în situaţia de a rezolva o problemă foarte grea, căci termenele presau. Aşa s-a făcut că în disperare de cauză vreo câţiva dintre colaboratorii acelui şef am preluat coordonarea masivă de lucrări de diplomă, în ideea că nu sunt plătite. După ce au fost susţinute lucrările, altcineva i-a zis lui Manea MĂNESCU că nu este normal să nu se plătească celor care au coordonat lucrări, din moment ce în ASE acestea se plătesc.
Manea MĂNESCU a decis că trebuie să se aplice legea şi aşa s-a făcut că în toamnă, la începutul anului universitar, în ziua de salariu m-am trezit cu o sumă astronomică, pentru că primisem pentru cele 15 lucrări coordonate 500 de lei pe lucrare, iar salariul meu era sub 3.500 de lei.

Înapoi