Calculatoarele

Calculatoarele

Studenţii Facultăţii de calcul Economic şi Cibernetică Economică în general şi cei de la secţia de mecanizare şi Automatizare a calcului Economic în special, s-au bucurat de sprijinul şi de atenţia lui Manea MĂNESCU prin:
- asigurarea cu cadre didactice de top, provenind de la alte universităţi, dar şi de la institute de cercetare unde informatizarea era în plin avânt,
- dotarea cu tehnică de calcul care a permis formarea de specialişti care atunci când au mers în producţie să facă faţă cu brio exigenţelor pe care practica economică a impus-o.
Poziţia politică înaltă a lui Manea MĂNESCU i-a permis acestuia să obţină resursele necesare unei dotări de ultimă oră cu tehnică de calcul a sălii de calculatoare din Centrul de calcul, aflată la parterul clădirii din Intrarea MACEDONSKI. Dacă în anul 1967 dotarea consta în calculatorul CIFA 101 Economist, în anul 1968 deja exista calculatorul NEAC 1280, ca în 1969 să fie în exploatare curentă calculatorul I.B.M. 36o. Nu a trecut mult timp şi în sală au apărut calculatoarele I.B.M. 370, FELIX C-256 şi minicalculatorul NOVA. Dotarea cu un calculator I-100 s-a făcut ceva mai târziu, dar acesta a fost instalat în clădirea facultăţii de Cibernetică din calea Dorobanţilor.
Ca lucrurile să fie complete, s-a realizat şi dotarea cu echipamente destinate pregătirii purtătorilor teunici de informaţie şi aici mă refer la zgomotoasele maşini de perforat şi de verificat cartele, întrucât cartelele perforate erau în acele vremuri de început ale informaticii singurele modalităţi de a introduce programe FORTRAN sau COBOL şi date destinate prelucrării, în calculator.
Acum, în era calculatoarelor personale, a laptopurilor şi a tabletelor toate acestea par atât de îndepărtate, de ireale încât este de necrezut că informatica a însemnat munţi de cartele perforate, spaţii special amenajata cu staţii de climatizare pentru calculatoare şi nenumărate restricţii de acces în saqla calculatorului doar pentru câţiva operatori şi ingineri de sistem. Toate acestea au însemnat eforturi investiţionale consistente, posibile numai prin voinţa politică a lui Manea MĂNESCU, cel care a reuşit partidul să definească o strategie pe termen lung pentru producţia şi dotarea economiei cu calculatoare de producţie românească.

Înapoi