CSP

C.S.P.

Partidul nu avea cum să-l lase pe Manea MĂNESCU fără o funcţie importantă, mai ales că el era cunoscut și pentru preocupările din domeniul metodelor cantitative. De aceea, a fost propus pentru funcţia de Președinte al Comitetului de Stat pentru Planificare - CSP. Prima măsură luată de Manea MĂNESCU a fost crearea unui Centru de calcul foarte puternic, întrucât el avea o nouă concepţie de construire a planului cincinal și de urmărire a realizării lui în timp. în acest scop:
- a trimis în Franţa foarte mulţi analiști și programatori să înveţe tehnici și metode de elaborare de software de înaltă performanţă, lucrând în echipe, nu așa cum se obișnuia în acele timpuri, cu metode empirice, învechite care aduceau contraperformanţă,
- a dislocat din Centrul de calcul al ASE o echipă formată din specialiști de mare calibru și aici mă refer la fostul meu profesor dr. Valeriu PESCARU, matematicianul Ioan CATONA, inginerul Cristian POPESCU și matematicianul Vasile MIERLEA,
- a schimbat din temelii ideea de planificare, introducând modelarea cibernetică, bazată pe agregarea de serii date ce proveneau din baze de date existente în sistemele informatice special proiectate și actualizate riguros,
- acceptarea ideii de elaborare a variantelor de plan care sunt prezentate, dezbătute în partid și apoi supuse aprobării, iar varianta aprobată devine obligatorie pentru toţi decidenţii și executanţii din economia românească de pe toate nivelurile.
Nu a stat prea mult Manea MĂNESCU în fruntea CSP pentru că a fost promovat pe funcţii politice deosebit de importante, dar ani în șir s-a vorbit de revoluţia făcută de el în domeniul planificării, prin oamenii pe care i-a promovat, aceștia fiind cunoscători de tehnici și metode cantitative bazate pe modelare cibernetică.

Înapoi