Metrici WEB     Introducere
     Aplicaţii WEB
     Metricile
     Necesitate
     Concepte de bază
     Tipologii
     Proceduri
     Indicatori
        - calitativi
        - cantitativi
     Particularităţi
     Conţinut digital
     Interfeţe
     Structuri
     Costuri
     Optimizări
     Generalizări
     Clasificări
     Complexitate
     Ortogonalitatea
     Accesibilitate
     Eficienţa


     Satisfacţia
     Fiabilitate
     Securitate
     Corectitudine
     Continuitatea
     Completitudine
     Personalizare
     Ciclul
        - Definire
        - Testare
        - Validare
        - Implementare
        - Utilizare
     Măsurători
     Prognozări
     Dezvoltatorii
     Utilizatorii
     Investitorii
     Practica
     Eficienţa
     Concluzii
     Bibliografie

Periodic voi reveni cu detalii noi


test