Evaluările făcute de mine cu o metrică unitară


Se iau în considerare indicatori definiţi pe intervalul [0; 1]. Se acrodă note de la 0 la 10 pentru fiecare caracteristică. Se adună notele şi se calculează media aritmetică MA.
Dacă MA ∈ [0,78 ; 0,92) se obţine calificativul bine.
Dacă MA ∈ [0,92 ; 1] se obţine calificativul foarte bine.
Dacă MA < 0,78 înseamnă că produsul sau serviciul nu este bun.


        Restaurante


        Cafenele


        Hoteluri


        Cofetării


        All inclusive

                                                                                                                                                                                                    Înapoi