Problematica de curs la disciplina Coduri de etica
an universitar 2018 - 2019

Nr.Crt.

Problematica

Detalii

01

Concepte de baza legate de codurile de etica

- definitii

- structura codului de etica

- calitatea codului de etica

- necesitatea cunoasterii nivelului de calitate software

- planificarea calitatii codului de etica

- realizarea calitatii codului de etica

- masurarea calitatii codului de etica

- controlul calitatii codului de etica

- cresterea calitatii codului de etica

- factori de influenta ai calitatii

- managementul calitatii codului de etica

- zero erori in coduri de etica

- riscuri in ciclul de dezvoltare a codului de etica

02

Sistemul caracteristicilor de calitate ale codului de etica

- caracteristici de calitate ale codului de etica

- interdependenta caracteristicilor de calitate

- importanta caracteristicilor de calitate

- sistemul caracteristicilor de calitate ale codului de etica, sistem cibernetic

03

Metrici de calitate ale codului de etica.
Proprietati ale indicatorilor

- metrica, proprietati

- tipuri de expresii analitice

- factori, variabile, expresii analitice

- culegerea de date

- structuri de indicatori

- proprietati

- senzitivitatea

- caracterul necompensatoriu

- caracterul necatastrofic

- reprezentativitatea

- construirea de metrici

- validarea unei metrici

- rafinarea indicatorilor

04

Complexitatea, generalitatea

- concepte

- modelul Halstead

- modelul Mc Cabe

- software de masurare automata

- complexitatea codurilor de etica

- generalitatea codurilor de etica

- masurarea

- corelatia complexitate-generalitate

- estimari folosind complexitatea (costuri, volum munca)

06

Mentenabilitatea, ortogonalitatea codurilor de etica

- Mentenabilitatea-concept

- Mentenabilitatea in datele de intrare

- Mentenabilitatea in textul sursa

- Mentenabilitatea in rezultate

- Mentenabilitatea agregata

- Indicator de mentenabilitate

- Momentul optim de inocuire a codurilor de etica

- Ortogonalitatea codurilor de etica

- Indicatori dse ortogonalitate

- Ortogonalitatea in biblioteci

07

Corectitudinea, acesibilitate

- Corectitudinea-concept

- Corectitudine partiala

- Verificarea corectitudinii prin testare

- Clase de software

- Masurarea corectitudinii

- Accesibilitatea - concept

- Interfetele

- Masurarea accesibilitatii

- Cai de crestere corectitudine

- Cai de crestere accesibilitate

08

Portabilitatea, continuitatea codurilor de etica

- Portabilitate - concept

- Portabilitate aplicatii mobile

- Cai de crestere a portabilitatii

- Indicatori ai portabilitatii

- Continuitatea-concept

- Grup tinta si continuitatea

- Asigurarea continuitatii prin interfete

- Gradul de satisfactie al utilizatorilor

- Cai de crestere ai continuitatii

- reutilizarea software si continuitatea

09

Cai de crestere a calitatii codurilor de etica

- Forta de munca

- Masurarea permanenta a calitatii

- Ierarhizarea elaboratorilor dupa calitate

- Transparenta textelor sursa

- Utilizarea de componente din bibilioteci

- Contact permanent cu clientii

- Gestiunea distincta a cheltuielilor cu mentenanta

- Utilizarea instrumente de asistare la elaborare

- Utilizare stil omogen de construire a codurilor de etica

- masurarea calitatii pentru stadii intermediare

11

Optimizarea calitatii

- Concepul

- Criterii

- Modele de optimizare uni și bicriterială

- Limite in optimizare

- Stabilitatea procesului

- Variante de coduri de etica

In zilele urmatoare voi da detalii la fiecare dintre temele enuntate.

afisat azi 20 decembrie 2018 ora 12,30