Ortogonalitatea CODURILOR de ETICA

Ortogonalitatea este caracteristica de calitate a codurilor de etica extrem de importanta care se masoara daca si numai daca exista cel putin doua coduri de etica, pentru că ea presupune comararea acestora. Nu se masoara ortogonalitatea doar pentru un cod de etica, ci ortogonalitatea unui cod de etica fata de un alt cod de etica, exact asa cum se evidentiaza ortogonalitatea a doua drepte.
Ortogonalitatea este caracteristica de calitate care se evidentiaza lucrand te textele a doua coduri de etica. Se considera codurile de etica A cu vocabularul VA si B cu vocabularul VB. Daca se noteaza cu C cardinalul unei multimi, se defineste o masura a ortogonalitatii H(A,B) a codurilor de etica A si B folosind formula:
H(A,B) = 1 - C(AxxB)/C(AyyB)
unde: xx - operatorul de intersectie a doua multimi
yy - operatorul de reuniune a doua multimi.
Se considera codurile de etica
A = aa bb cc dd ee
B = zz aa tt ee qq uu vv rr AxxB = aa ee si de aici C(AxxB) = 2
AyyB = aa bb cc dd ee tt qq uu vv rr si de aici C(AyyB) = 10
In acest caz, H(A,B) = 1 - 2/10 = 0,8
Rxista numeroase programe open source care permit calculul acestei complexitati. Ele trebuie adaptate deoarece sunt construite pentru a calcula complexitatile de texte sursa ale programelor scrise in limbajele C++, C# sau PASCAL.

revenire

afisat azi 04 ianuarie 2019 ora 12,00