Complexitatea Mc CABE a CODURILOR de ETICA

Fiecarui cod de etica privit ca text i se asociaza un graf. Textul este organizat pe niveluri si trecerea de la un nivel la altul de detaliere se realizeaza folosind arce.
Complexitatea unui cod de etica privit ca graf este o caracteristica de calitate erxtrem de importanta intrucat prin ea se vede diferenta intre doua coduri elaborate pentru o aceeasi profesie, coduri care urmaresc acelasi obiectiv.
Un cod de etica este mai complex decat un altul daca:
- numarul de noduri este mai mare
- numarul de arce este mai mare
- numarul de bucle este mai mare
- numarul de arce incidente spre exterior este mai mare
- numarul de arce incidente spre exterior este mai mare.
Este deosebit de important sa se gaseasca modalitati cat mai riguroase de a masura complexitatea cu valori numerice folosind graful, pentru a da o imagine cat mai sugestiva evidentierii diferentelor de complexitate dintre doua sau mai multe coduri de etica.
Se considera:
N - numarul de noduri asociate codului de etica
M - numarul de arce asociate codului de etica
Se defineste complexitatea in sens Mc CABE, CMC a codului de etica prin indicatorul:
CMC = M - N + 2
Daca se ia textul T caruia i s-a asociat un graf cu N=7 noduri si M=10 arce, complexitatea Mc CABE este:
CMC = 10 - 7 + 2 = 5
Trebuie aratat ca aceasta modalitate de a calcula complexitatea este extrem de dificil de interpretat datorita caracterului compansatoriu a indicatorului. Daca se considera un cod de etica extrem de bine elaborat dar care are o structura liniara cu N noduri si N-1 arce, se observa ca pentru orice valoare a lui N, complexitatea CMC este aceeasi:
CMC = N-1 - N + 2 = 1
Rxista numeroase programe open source care permit calculul acestei complexitati. Ele trebuie adaptate deoarece sunt construite pentru a calcula complexitatile de texte sursa ale programelor scrise in limbajele C++, C# sau PASCAL.

revenire

afisat azi 04 ianuarie 2019 ora 12,00