Calitate software
Rezultate lucrarea de semestru
11 decembrie 2017 sala 2316 ora 19,30 - 20,50

Nume student

Detalii

ADASCALITEI Ioan

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1mentenabilitatea nu este definita ca lumea. ai justificat-o corect (10 puncte)
punct 1.2 nu am inteles ce ai scris IT-bilitate si te referi sa fie integrabila pe versiuni. justificare rezonabila (5 puncte)
punct 1.3 rapiditatea e definita si justificata corect (10puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 calitatea efectiva nu este proprietate (zero puncte)
punct 2.2 calitatea estimata nu este proprietate (zero puncte)
punct 2.3 despre formula nu spui nimic semnificativ (2 puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 definirea problemei corect abordata (10 puncte)
punct 3.2 stabilirea specificatiilor abordare corecta (10 puncte)
punct 3.3 stabilire plan de dezvoltare, abordare excelenta (20 puncte)

TOTAL puncte 67 puncte din 100

ALEXANDRU Adriana

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1securitatea, abordare corecta (10 puncte)
punct 1.2 capabilitatea, abordare corecta (10 puncte)
punct 1.3 fiabilitatea, abordare corecta (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate - subiectul nu este structurat
punct 3.1 previzionarea (10 puncte)
punct 3.2 elaborarea unor specificatii (5 puncte)
punct 3.3 cernta 3 lipsa (zero puncte)

TOTAL puncte 45 puncte din 100

BALTOI Marius

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1securitatea, abordare corecta (10 puncte)
punct 1.2 autentificarea, abordare corecta (10 puncte)
punct 1.3 performanta, abordare corecta (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 ceva descrieri dar nu ai proprietate (5 puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 analiza problemei abordare corecta (10 puncte)
punct 3.2 stabilire cerinte abordare corecta (10 puncte)
punct 3.3 dezvoltarea aplicatiei abordare excelenta (20 puncte)

TOTAL puncte 75 puncte din 100

BIZON Madalina

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1mentenabilitatea abordare corecta (20 puncte)
punct 1.2 utilizabilitateaabordare corecta (10 puncte)
punct 1.3 securitatea abordare corecta (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului nestructurat
punct 2.1 ai scris ceva dar nu proprietate (5puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 dfinire problema abordare corecta (10 puncte)
punct 3.2 analiza altor aplicatii abordare corecta (10 puncte)
punct 3.3 previzionare costuri prea general si prea sumar (5 puncte)

TOTAL puncte 70 puncte din 100

CASANDRA Nicolae

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate subiect nestructurat
punct 1.1caracteristica 1 .................... (5 puncte)
punct 1.2 caracteristica 1 ....................(5 puncte)
punct 1.3 cerinta 3 .............. (10puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate subiect nestructurat
punct 3.1 cernta 1................... (5 puncte)
punct 3.2 cernta 2...................(5 puncte)
punct 3.3 cernta 3...................(5 puncte)

TOTAL puncte 35 puncte din 100

CAZALBASU Laurentiu

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1rapiditatea abordare corecta si structurata (10 puncte)
punct 1.2 securitatea abordare corecta si structurata (10 puncte)
punct 1.3 justificare abordare corecta si structurata (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 spui diverse dar nu proprietati (5 puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 redarea, prea sumar (5 puncte)
punct 3.2 evaluarea, prea sumar (5 puncte)
punct 3.3 evidentierea, prea sumar (5 puncte).

TOTAL puncte 50 puncte din 100

CRISTACHE Aura

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate subiect nestructurat
punct 1.1ceva despre ceea c ai scris acuratete (5 puncte)
punct 1.2 ceva despre ceea c ai scris fiabilitate (3 puncte)
punct 1.3 ceva despre ceea c ai scris rapiditate (3 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 ceea ce ai scis tu despre indicator (5 puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 personal angajat abordare corecta (10 puncte)
punct 3.2 durata realizarii abordare corecta (10 puncte)
punct 3.3 ordinea pasilorabordare corecta (10 puncte)

TOTAL puncte 46 puncte din 100

ENACHE Alexandru

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1corectitudinea abordare corecta (10 puncte)
punct 1.2 portabilitateaabordare corecta (10 puncte)
punct 1.3 fiabilitatea abordare corecta dar sumara (5 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai scris ceva despre indicator (5 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 afisare intrebari abordare corecta (10 puncte)
punct 3.2 rapiditate abordare corecta (10 puncte)
punct 3.3 corectitudinea abordare corecta (10 puncte)

TOTAL puncte 60 puncte din 100

GAVRILA Cristian

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1auto-invatarea abordare corecta (10 puncte)
punct 1.2 portabilitate abordare corecta (10 puncte)
punct 1.3mentenanta abordare corecta (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai scris ceva (5 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 utilizare de oricine abordare corecta dar sumara (5 puncte)
punct 3.2 design abordare corecta dar sumara (5 puncte)
punct 3.3 disponibilitate abordare corecta dar sumara (5 puncte)

TOTAL puncte 50 puncte din 100

GHEORGHE Teodor

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate subiect nestructurat, abordare telegrafica (5 puncte)
punct 1.1caracteristica 1 lipsa (zero puncte)
punct 1.2 caracteristica 2 lipsa (zero puncte)
punct 1.3 Cracteristica 3 lipsa (zero puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 construire arhitectura abordare corecta dar sumara (5 puncte)
punct 3.2 gasire algoritmi abordare corecta dar sumara (5 puncte)
punct 3.3 optimizare abordare corecta dar sumara (5 puncte)

TOTAL puncte 20 puncte din 100

GRIGORE Anca

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1functionalitatea tratare corecta (10 puncte)
punct 1.2 fiabilitatea tratare corecta (10 puncte) ....................
punct 1.3 utilizabilitatea tratare corecta (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 identificare produs existent tratare corecta (10 ouncte)
punct 3.2 plan de concepere tratare corecta (10 ouncte)
punct 3.3 sistem navigare tratare corecta (10 ouncte)

TOTAL puncte 60 puncte din 100

ISAR Cosmina

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1fiabilitatea tratare sumara (5puncte)
punct 1.2 mentenabilitate tratare sumara (5puncte)
punct 1.3 portabilitatea tratare sumara (5puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 senzitivitatea doar enumerata (2 puncte)
punct 2.2 necompensatoriu doar enumerata (2 puncte)
punct 2.3 necatastroficitatea doar enumerata (2 puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 materiile prime tratare buna (10 puncte)
punct 3.2 personalul tratare buna (10 puncte)
punct 3.3 optimizarea tratare buna (10 puncte)

TOTAL puncte 51 puncte din 100

MATACUTA Andreea

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1corectitudinea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 fiabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 mentenabilitatea tratare buna (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai pus ceva (5 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 complexitate tratare buna (10 puncte)
punct 3.2 realizare plan tratare buna (10 puncte)
punct 3.3 sa tina cont de caracteristici tratare buna (10 puncte)

TOTAL puncte 65 puncte din 100

NEGOITA Florentina

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1func'ionalitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 fiabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 portabilitatea tratare buna (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai scris ceva (3 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 respectare standarde tratare buna (10 puncte)
punct 3.2 folosire design tratare buna (10 puncte)
punct 3.3 comunicare tratare buna (10 puncte)

TOTAL puncte 63 puncte din 100

NAIDIN Nicoleta

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1fiabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 complexitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 corectitudinea tratare buna (10 puncte) (e prima la tine si e ok)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 proprietatea 1............
punct 2.2 proprietatea 2............
punct 2.3 proprietatea 3............
Subiect 3cerinte de planificare calitate subiect nestructurat (10 puncte)
punct 3.1 cernta 1...................
punct 3.2 cernta 2...................
punct 3.3 cernta 3...................

TOTAL puncte 40 puncte din 100

NICULAE Valentin

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1fiabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 mentenabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 portabilitatea tratare buna (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai scris ceva (5 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 validitatea tratare completa (10 puncte)
punct 3.2 scalabilitatea tratare completa (10 puncte)
punct 3.3 crestere mentenabilitate tratare completa (10 puncte)

TOTAL puncte 65 puncte din 100

OLTEANU Cristian

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1fiabilitate tratare completa (10 puncte)
punct 1.2 portabilitatetratare completa (10 puncte)
punct 1.3 mentenabilitatea tratare completa (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai zis ceva (3 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 elaborare schema tratare expeditiva ( 3 puncte)
punct 3.2 implementare tratare expeditiva ( 3 puncte)
punct 3.3 documentatie tratare expeditiva ( 3 puncte)

TOTAL puncte 42 puncte din 100

PAMBOU Marie-Jo

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1utilizabilitate tratare completa (10 puncte)
punct 1.2 corectitudineatratare completa (10 puncte)
punct 1.3 viteza de raspuns tratare completa (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ceva sumar (1 punct).
punct 2.1 proprietatea 1.lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2.lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3.lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 cunoasterea utilizator tratare completa (10 puncte)
punct 3.2 interfata tratare completa (10 puncte)
punct 3.3 buna gestiune tratare partiala (5 puncte)

TOTAL puncte 56 puncte din 100

POPA Catalina

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1utilizabilitate tratare completa (15 puncte)
punct 1.2 corectitudineatratare completa (10 puncte)
punct 1.3 viteza de raspuns tratare completa (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ceva sumar (1 punct).
punct 2.1 senzitivitatea tratare completa (10 puncte)
punct 2.2 neecatastroficitate tratare completa (10 puncte)
punct 2.3 necompensatoriu tratare completa (10 puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 cunoasterea utilizator tratare sumara (5 puncte)
punct 3.2 cod simplu tratare sumara (5 puncte)
punct 3.3 documentatie tratare sumara (5 puncte)

TOTAL puncte 80 puncte din 100

RADU Irina

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1utilizabilitatea tratare completa (10 puncte)
punct 1.2 fiabilitatea tratare completa (10 puncte)
punct 1.3 mentenabilitatea tratare completa (20 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului spui ceva (5 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1.lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 stabilire cerinte tratare partiala (5 puncte)
punct 3.2 analiza cunostinte tratare partiala (5 puncte)
punct 3.3 moduri de dezvoltare tratare partiala (5 puncte)

TOTAL puncte 60 puncte din 100

SANDU Mihai

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1acuratetea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 configurabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 robustetea tratare buna (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului ai zis si tu ceva (1 punct)
punct 2.1 proprietatea 1 lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2 lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3 lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 ponderi tratare buna (10 puncte)
punct 3.2 validare tratare buna (10 puncte)
punct 3.3 arhitectura tratare buna (10 puncte)

TOTAL puncte 61 puncte din 100

SCARLAT Ileana

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1receptivitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 mesaje de informare tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 inovatia tratare buna (10 puncte)

Subiect 2proprietatile indicatorului ai zis si tu ceva (1 punct)
punct 2.1 proprietatea 1... lipsa (zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2.... lipsa (zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3.... lipsa (zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 interfata tratare buna (10 puncte)
punct 3.2 validari tratare buna (10 puncte)
punct 3.3 satisfactie tratare partial buna (5 puncte)

TOTAL puncte 56 puncte din 100

STRESINA Andreea

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1fiabilitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.2 complexitatea tratare buna (10 puncte)
punct 1.3 independenta tratare buna (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului...................
punct 2.1 senzitivitate doar enumerata (5 puncte)
punct 2.2 necompensator doar enumerata (5 puncte)
punct 2.3 necatastrofic doar enumerata (5 puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 achizitionare doar enumerata (2 puncte)
punct 3.2 planificare calitate doar enumerata (2 puncte)
punct 3.3 instruiredoar enumerata (2 puncte)

TOTAL puncte 51 puncte din 100

SERBANCEA Cristian

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1functionabilitatea tratare completa (10 puncte)
punct 1.1utilizabilitatea tratare completa (10 puncte)
punct 1.3 mentenabilitatea tratare completa (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului......lipsa ( zero puncte)
punct 2.1 proprietatea 1............
punct 2.2 proprietatea 2............
punct 2.3 proprietatea 3............
Subiect 3cerinte de planificare calitate lipsa ( zero puncte)
punct 3.1 cernta 1...................
punct 3.2 cernta 2...................
punct 3.3 cernta 3...................

TOTAL puncte 30 puncte din 100

ZAMFIR Teodora

Subiect 1 cele trei caracteristici de calitate
punct 1.1corectitudine tratare completa (10 puncte)
punct 1.2 utilitatetratare completa (10 puncte)
punct 1.3 generalitate tratare completa (10 puncte)

Subiect 2propriettatile indicatorului spui ceva (5 puncte)
punct 2.1 proprietatea 1....lipsa ( zero puncte)
punct 2.2 proprietatea 2....lipsa ( zero puncte)
punct 2.3 proprietatea 3....lipsa ( zero puncte)
Subiect 3cerinte de planificare calitate
punct 3.1 clasade probleme tratare completa (10 puncte)
punct 3.2 tehnologii tratare completa (10 puncte)
punct 3.3 usurinta in utilizare tratare completa (10 puncte).

TOTAL puncte 65 puncte din 100

Ca o remarca generala am observat ca:

- subiectul al II-lea nu a fost tratat complet de niciunul dintre voide;i noi am discutat despre acele proprietati
- textele nu sunt structurate, adica nu au a), b) si c) unde sa spuneti clar cum stau lucrurile
- aveti tratari foarte generale care se potrivesc la orice, desi voi trebuia sa tineti seama de particularitatile aplicatiei pe care s-a presupus ca o cunoasteti foarte bine
- inca nu scrieti corect o formula m-n+2 este o expresie si numai c=m=n+2 este o formula
- folositi prea mult cuvinte de legatura care de fapt sunt cuvinte de umplutura
- propriet[tile enumerate nu sunt ale indicatorului
- dati drept caracteristici ceea ce nu este caracteristica de calitate, dar dac[ ati argumentat convingator au fost acordate ceva puncte
- enumerarea nu are nicio valoare daca nu este insotita de detalii semnificative
- dati o definitie folosind in interior chiar cuvantul pe care vreti sa-l clarificati.
Daca aveti neclaritati scrieti la adresa ionivan@ase.ro cu subiect SQ2018LCR gggg nume si prenume
unde gggg este grupa, pana la data de 05 ianuarie 2018 ora 23,59.
as prefera sa scrieti si pe grup sau direct pe privat in contul meu de facebook pentru a raspunde prompt.

VA ROG SA VERIFICATI TOTALURILE SI DACA AM GRESIT LA ADUNARI
VA ROG SA MA ATENTIONATI PENTRU A CORECTA CAT MAI URGENT!!!!!!!!!!!!