Problematica de curs la disciplina calitate software
an universitar 2016 - 2017

Nr.Crt.

Problematica

Detalii

01

Concepte de baza

- definitii

- calitatea software la dezvoltator

- calitatea software la utilizator

- necesitatea cunoasterii nivelului de calitate software

- planificarea calitatii software

- realizarea calitatii software

- masurarea calitatii software

- controlul calitatii software

- cresterea calitatii software

- factori de influenta ai calitatii software

- managementul calitatii software

- managementul total al calitatii software

- zero erori in produse software

- riscuri in ciclul de dezvoltare software

02

Sistemul caracteristicilor de calitate

- caracteristici de calitate

- interdependenta caracteristicilor de calitate

- importanta caracteristicilor de calitate

- arborescenta caracteristicilor de calitate

- extragerea de caracteristici de calitate

- sistemul caracteristicilor de calitate software, sistem cibernetic

03

Metrici de calitate. Proprietati ale indicatorilor

- metrica, proprietati

- tipuri de expresii analitice

- factori, variabile, expresii analitice

- culegerea de date

- structuri de indicatori

- proprietati

- senzitivitatea

- caracterul necompensatoriu

- caracterul necatastrofic

- reprezentativitatea

- construirea de metrici

- validarea unei metrici

- rafinarea indicatorilor

04

Complexitatea, generalitatea

- concepte

- modelul Halstead

- modelul Mc Cabe

- software de masurare automata

- complexitatea software si productivitatea programatorilor

- generalitatea software

- masurarea

- corelatia complexitate-generalitate

- estimari folosind complexitatea (costuri, volum munca)

- produse software deschise

05

Fiabilitatea, nivelul de autodocumentare

- Fiabilitate - concept

- Modele de fiabilitate

- Estimarea fiabilitatii

- Corelatia fiabilitate-complexitate

- Cai de crestere fiabilitate

- Autodocumentare concept

- Stil de autodocumentare

- Autodocumentarea si mentenanta

- Standarde dse autodocumentare

- Fiabilitate si nautodocmentare

06

Mentenabilitatea, ortogonalitatea

- Mentenabilitatea-concept

- Mentenabilitatea in datele de intrare

- Mentenabilitatea in textul sursa

- Mentenabilitatea in rezultate

- Mentenabilitatea agregata

- Indicator de mentenabilitate

- Momentul optim de inocuire

- Ortogonalitatea software

- Indicatori dse ortogonalitate

- Ortogonalitatea in biblioteci

07

Corectitudinea, acesibilitate

- Corectitudinea-concept

- Corectitudine partiala

- Verificarea corectitudinii prin testare

- Clase de software

- Masurarea corectitudinii

- Accesibilitatea - concept

- Interfetele

- Masurarea accesibilitatii

- Cai de crestere corectitudine

- Cai de crestere accesibilitate

08

Portabilitatea, continuitatea

- Portabilitate - concept

- Portabilitate aplicatii mobile

- Cai de crestere a portabilitatii

- Indicatori ai portabilitatii

- Continuitatea-concept

- Grup tinta si continuitatea

- Asigurarea continuitatii prin interfete

- Gradul de satisfactie al utilizatorilor

- Cai de crestere ai continuitatii

- reutilizarea software si continuitatea

09

Cai de crestere a calitatii

- Forta de munca

- Masurarea permanenta a calitatii

- Ierarhizarea programatorilor dup[ calitate

- Transparenta textelor sursa

- Utilizarea de componente din bibilioteci

- Contac permanent cu clientii

- Gestiunea diswtincta a cheltuielilor cu depanarea

- Utilizarea instrumente de asistare la elaborare

- Utilizare stil de programare omogen

- masurarea calitatii pentru stadii intermediare

10

Costul calitatii

- Costul produsului

- Colectarea cheltuielilor

- Chei de repartitie

- Cost la 1% crestere calitate

- Otimizarea cheltuielilor

- Planificarea calitatii si costurile

- Cai de reducere a costurilor

- Riscuri in gestiuonarea costurilor calitatii

- Ponderea coswtului calitatii in costul produsului

- Efectele reutilizarii in costul calitatii

11

Optimizarea calitatii

- Concepul

- Criterii

- Modele de optimizare

- Optimizare unicriteriala

- optimizare bicriteriala

- Limite in optimizare

- Stabilitatea procesului

- Variante de produs

- Planificarea procesului

- Costul optimizarii